ДЕВЕТ ПИСАМА О ИСПЛАТИ ДУБРОВАЧКИХ ТРИБУТА КРАЉУ ОСТОЈИ И ДИПЛОМАТСКИМ АКТИВНОСТИМА ЊЕГОВИХ ПОСЛАНИКА

Павле Драгичевић

Апстракт


У раду се анализира девет писама насталих током прве двије
деценије XV вијека у канцеларијама града Дубровника (два писма), краља
Остоје (шест писама) и његовог властелина Гргура Вукосалића поводом
исплате дубровачких трибута (могориша, светодмитарског и стонског дохотка)
босанском краљу Остоји и о дипломатским активностима његових посланика.
Рад садржи текст наведених писама на старосрпском и превод на савремени
српски језик, као и одговарајућа поглавља у којима се детаљније анализирају
дипломатичка својства докумената, њихова типологија, као и сви остали мање
познати термини који се у њима помињу.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1811043D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778