ПИСМО ДУБРОВАЧКЕ ОПШТИНЕ КНЕЗУ ГРГУРУ ВУКОСАЛИЋУ ПРОТИВ ЦАРИНЕ ПРЕД СТОНОМ

Александар Крстић

Апстракт


Дубровачки кнез и властела писали су кнезу Гргуру Вукосалићу
да укине царину коју је поставио пред Стоном на Заблатку у Попову,
позивајући се на то да „пред вратима“ њиховог града никада није постојала
царина. Кнез Гргур је на ово несачувано дубровачко писмо одговорио
образложењем да се царина наплаћује само од његових људи. Зато су му
Дубровчани 17. јануара 1416. упутили ново писмо, у којем га поново моле
да укине поменуту царину, позивајући се на раније стање и обичаје, његово
пријатељство и споразум које је имао с Дубровником. Спор око царине на
Заблатку је потрајао све до јула 1418. године, када је Гргур Вукосалић био
приморан да укине ову царину, о чему је издао повељу Дубровчанима.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1811093K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778