ПОВЕЉА КРАЉА ТВРТКА II ТВРТКОВИЋА ДУБРОВНИКУ КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ПОВЕЉЕ СВОЈИХ ПРЕТХОДНИКА

Павле Драгичевић

Апстракт


У раду се анализира повеља босанског краља Твртка II
Твртковића којом су Дубровчанима потврђене и загарантоване трговачке
привилегије и споразуми склопљени са претходним босанским владарима.
Повеља је издата одмах након Твртковог крунисања у августу 1421, али су
дипломатски преговори између Дубровчана и босанског краља вођени током
читаве те године. Рад садржи текст на старосрпском и превод на модерни
српски језик, те неколико поглавља у којима се анализирају историјске
околности настанка повеље, њен физички опис, дипломатичке особености,
као и поглавља у којима се на сажет начин објашњавају личности и топоними
који се помињу у овом документу. Значајан дио поглавља о дипломатичким
особеностима документа посвећен је анализи формулара, односно утицају
дубровачког дестинатарског концепта и ранијих уговора на њега.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1811101D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778