''ГОДИШЊАК'' ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Најстарији часопис за правну теорију и праксу на овим просторима. Излази  од давне 1977. године, и у њему су многе генерације универзитетских професора и асистената, судија, адвоката и тужилаца, годинама објављивали своје научне и стручне  радове.

Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА


Слика насловнице броја