Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА JUS COGENS КАО ОСНОВ НИШТАВОСТИ И КАО ОСНОВ ПРЕСТАНКА ДЕЈСТВА МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА Апстракт   PDF
Његослав Јовић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА MANDATUM И IUSSUM Апстракт   PDF
Мирјана Богуновић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРНЕРСТВО КАО ОКВИР УСКЛАЂИВАЊА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ИНТЕРЕСА: МЕТОДОЛОШКА РАЗМАТРАЊА Апстракт   PDF
Предраг Цветковић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО У ОБЛАСТИМА БИОЕТИКЕ И БИОПРАВА: АПОРИЈЕ НЕУПИТНОГ Апстракт   PDF
Игор Милинковић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Академик проф. др Давор Крапац: МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОРИС ПОСТУПКА ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОВИМА, („Народне новине д.д.“, Загреб, 2012, стр. 269) Апстракт   PDF
Миодраг Симовић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Академик проф. др Мирко Васиљевић: ТРГОВИНСКО ПРАВО (Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, стр. 599) Апстракт   PDF
Зоран Васиљевић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Академик проф. др Рајко Кузмановић ТРАКТАТИ О УСТАВНОПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Витомир Поповић
 
Свеска 1, Бр. 38 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БЕЧКА КОНВЕНЦИЈА О ДИПЛОМАТСКИМ ОДНОСИМА - темељ савременог међународног права представљања - Апстракт   PDF
Матеј Савић
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Боса М. Ненадић, О ЈЕМСТВИМА НЕЗАВИСНОСТИ УСТАВНИХ СУДОВА Апстракт   PDF
Снежана Савић
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ДРЖАВА И ЊЕН УСТАВ Апстракт   PDF
Миле Дмичић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – QUO VADIS Апстракт   PDF
Миле Дмичић
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ВАНРЕДНА ВИЈЕЋА СУДОВА КАМБОЏЕ: НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК Апстракт   PDF
Миодраг Н. Симовић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ВАРИЈАБИЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУЖЕНОГ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА У КРИВИЧНОМ ЗАКОНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Миодраг Бајић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВАНПАРНИЧНИХ ПОСТУПАКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Стојана Копања
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ДВАДЕСЕТ ПЕТИ СУСРЕТ КОПАОНИЧКЕ ШКОЛЕ ПРИРОДНОГ ПРАВА ПРАВО И МОРАЛ Апстракт   PDF
Бранко Мораит
 
Свеска 1, Бр. 39 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ДОЦ. ДР ДАРКО РАДИЋ - ИМОВИНСКИ ОДНОСИ У БРАКУ Апстракт   PDF
Раденко Јотановић
 
Свеска 1, Бр. 39 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Доц. др Зоран Васиљевић, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА О КРЕДИТУ Апстракт   PDF
Стојана Петровић
 
Свеска 1, Бр. 39 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ДОЦ. ДР РАДЕНКО ЈОТАНОВИЋ - ПРАВО НА ФИЗИЧКИ ИНТЕГРИТЕТ КАО ОСНОВА ДРУГИХ ПРАВА ЛИЧНОСТИ Апстракт   PDF
Дарко Радић
 
Свеска 1, Бр. 38 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Доц. др Татјана Јевремовић Петровић: ГРУПЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА Апстракт   PDF
Зоран Васиљевић
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Др Зоран Стевановић: „ЗАТВОРСКИ СИСТЕМИ У СВИЈЕТУ“ Апстракт   PDF
Марина М. Симовић
 
Свеска 1, Бр. 39 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТА ПРАВА ИЗВРШЕНИКА ПРЕМА ЧЛАНУ 6 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА Апстракт   PDF
Игор Поповић
 
Свеска 1, Бр. 38 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗЛОУПОТРЕБА ОПОЈНИХ ДРОГА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Драган Јовашевић, Марина Симовић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ У МЕЂУНАРОДНОМ И КРИВИЧНОМ ПРАВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНE Апстракт   PDF
Вељко Икановић, Драган Јовашевић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА (КВАЗИ)ДУАЛНА СТРУКТУРА ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ У РУСКОМ ПОЛУПРЕДСЈЕДНИЧКОМ СИСТЕМУ Апстракт   PDF
Милан Пилиповић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА КОДИФИКОВАЊЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Бранко Мораит
 
1 - 25 од 85 ставке/и 1 2 3 4 > >>