Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА A PROPERTY CLAIM IN A SUMMARY PENALTY ORDER Апстракт   PDF
Radenko Janković
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА BENEFITS AND LIMITATIONS OF INTERNATIONAL ARBITRATION IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW DISPUTES Апстракт   PDF
Njegoslav Jović
 
Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА CORRECTIVE MEASURES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Апстракт   PDF
Miodrag Simović, Dragan Jovašević, Marina Simović
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА DONATION IN PROSPECT OF DEATH (DONATIO MORTIS CAUSA) Апстракт   PDF
Đorđe Raković
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ENTITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AS POSSIBLE HOLDERS OF HUMAN RIGHTS Апстракт   PDF
Boštjan Tratar
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА JUS COGENS КАО ОСНОВ НИШТАВОСТИ И КАО ОСНОВ ПРЕСТАНКА ДЕЈСТВА МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА Апстракт   PDF
Његослав Јовић
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА LEGAL MORTGAGE MODUS ACQUIRENDI Апстракт   PDF
Radenko Jotanović
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА MANDATUM И IUSSUM Апстракт   PDF
Мирјана Богуновић
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА NEW FACTS AND NEW EVIDENCE AS THE BASIS FOR REOPENING AN ADMINISTRATIVE DISPUTE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA Апстракт   PDF
Dražen Miljić
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА PRACTICAL ASPECTS OF APPLYING DIFFERENT LEGAL TRADITIONS IN INTERNATIONAL ARBITRATIONS Апстракт   PDF
Dragan Zelić, Nenad Baroš
 
Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА PROHIBITING MEASURES AS AN ALTERNATIVE TO PRE-TRIAL CUSTODY IF DANGER OF ITERATION EXISTS, YES OR NO? Апстракт   PDF
Robert Jović
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА PROTECTION OF TRADEMARK RIGHTS Апстракт   PDF
Milica J. Cizmovic
 
Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE MIGRANT CRISIS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Апстракт   PDF
Jelena Kuprešanin, Vladimir Simović
 
Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА PUBLIC POLICY AND ITS ROLE IN CONTEMPORARY CIRCUMSTANCES Апстракт   PDF
Valerija Šaula
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE I ISKORIŠTAVANJE DJECE (NOVINE U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRPSKE) Апстракт   PDF
Ivanka Marković
 
Свеска 1, Бр. 40 (2018): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА THE CONCEPT AND THE CONTENT OF THE INTERROGATION OF THE SUSPECT IN CUSTODY IN CRIMINAL PROCEDURE IN THE UNITED STATES Апстракт   PDF
Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović
 
Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА TRADEMARK EXHAUSTION IN EUROPEAN UNION Апстракт   PDF
Njegoslav Jović
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРНЕРСТВО КАО ОКВИР УСКЛАЂИВАЊА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ИНТЕРЕСА: МЕТОДОЛОШКА РАЗМАТРАЊА Апстракт   PDF
Предраг Цветковић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО У ОБЛАСТИМА БИОЕТИКЕ И БИОПРАВА: АПОРИЈЕ НЕУПИТНОГ Апстракт   PDF
Игор Милинковић
 
Свеска 1, Бр. 41 (2019): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ВИТОМИР ПОПОВИЋ АРБИТРАЖА ЗА ОБЛАСТ БРЧКО СПОР ИЛИ ФАРСА СТОЉЕЋА Апстракт   PDF
Његослав Јовић
 
Свеска 1, Бр. 37 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Академик проф. др Давор Крапац: МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОРИС ПОСТУПКА ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОВИМА, („Народне новине д.д.“, Загреб, 2012, стр. 269) Апстракт   PDF
Миодраг Симовић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Академик проф. др Мирко Васиљевић: ТРГОВИНСКО ПРАВО (Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, стр. 599) Апстракт   PDF
Зоран Васиљевић
 
Свеска 1, Бр. 36 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Академик проф. др Рајко Кузмановић ТРАКТАТИ О УСТАВНОПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Витомир Поповић
 
Свеска 1, Бр. 38 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА БЕЧКА КОНВЕНЦИЈА О ДИПЛОМАТСКИМ ОДНОСИМА - темељ савременог међународног права представљања - Апстракт   PDF
Матеј Савић
 
Свеска 1, Бр. 35 (2013): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Боса М. Ненадић, О ЈЕМСТВИМА НЕЗАВИСНОСТИ УСТАВНИХ СУДОВА Апстракт   PDF
Снежана Савић
 
1 - 25 од 112 ставке/и 1 2 3 4 5 > >>