ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Часопис за правне и друштвене науке
Издавач: Правни факултет у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале

Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ


Слика насловнице броја