Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ In memoriam Проф. др Вера Чучковић (1933–2017) Апстракт   PDF
Драгана Кнежић-Поповић
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ In memoriam Проф. др Драган Пантић (1954–2015) Апстракт   PDF
Миле Рачић
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ MАКРОЕКОНОМСКА НЕСТАБИЛНОСТ – НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ИНФЛАЦИЈА Апстракт   PDF
Спасенија Мирковић
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ АКТИВНА ПОЛИТИКА ПРЕМА НЕЗАПОСЛЕНИМА Апстракт   PDF
Радислав Лале
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ДОЗВОЛЕНОСТ НА РЕВИЗИЈА ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Апстракт   PDF
Марина Глигорова
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Зоран М. Стевановић Социјална патологија, Интернационални универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 2013 Апстракт   PDF
Марина Симовић
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Изазови одрастања у свету савремених технологија, Правни факултет Универзитета у Нишу Апстракт   PDF
Марина Симовић
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СМРТИ ПРОФ. ДР ДРАГАНА ПАНТИЋА Апстракт   PDF
Оливер Антић
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КРЕДИТНОГ РАЦИЈА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА ЧЕШКЕ И БАНКАРСКОГ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Апстракт   PDF
Никола Кокотовић
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОНДИКЦИЈА У ПРАВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Апстракт   PDF
Драженко Лугоња
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Кривично право Републике Српске – Посебни дио Апстракт   PDF
Владимир Симовић
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ НАСЉЕЂИВАЊЕ АУТОРСКОГ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Димитрије Ћеранић, Свјетлана Ивановић
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ НАЧЕЛО ТРАНСПАРЕНТНОСТИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ Апстракт   PDF
Jелена Старчевић
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ О МОЖДАНОЈ СМРТИ Апстракт   PDF
Љубана Кандић
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ О ПРЕПРЕКАМА ВЛАДАВИНИ ПРАВА У СРБА Апстракт   PDF
Јасминка Хасанбеговић
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ОБРИСИ ДИСФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ДУГОМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Апстракт   PDF
Мирољуб Крунић
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПИТАЊЕ СУВЕРЕНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ С ОБЗИРОМ НА ОВЛАШЋЕЊА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА Апстракт   PDF
Брано Хаџи Стевић
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПОВРЕДА И УСКРАЋИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (1999–2014): СТУДИЈА СЛУЧАЈА Апстракт   PDF
Бојан Ђокић
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПОСЕБНА ЗАШТИТА ЖЕНЕ И МАТЕРИНСТВА У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Гордана Миловић
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПОСЕБНА ФОРМА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Нада Вукоје
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Апстракт   PDF
Радислав Лале
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОБИЉЕЖИО 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Апстракт   PDF
Оливер Антић
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ОДНОСА ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И НАЧЕЛО ЛАИЦИТЕТА Апстракт   PDF
Срђан Радмановић
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПРАВО НА ЛИЧНУ СЛОБОДУ И СИГУРНОСТ Апстракт   PDF
Марина Симовић
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПРАВО НА ЛИЧНУ СЛОБОДУ И СИГУРНОСТ Апстракт   PDF
Владимир Симовић
 
1 - 25 од 38 ставке/и 1 2 > >>