ANALIZA TRŽIŠTA I PRODAJNIH CIJENA KARBON KREDITA SA FOKUSOM NA SEKTOR ŠUMARSTVA

Dragan Čomić, Branko Glavonjić, Sabina Delić

Апстракт


U radu je izvršena analiza tržišnih kretanja i prodajnih cijena karbon kredita generisanih u okviru
različitih projektnih aktivnosti. Na osnovu dostupnih podataka, nastojalo se jasno i cjelovito prikazati
i uporedno analizirati postojeće vrste tržišta i prodajne cijene karbon kredita, sa fokusiranjem
na ona koja su u vezi sa sektorom šumarstva. Radom su obrađeni i analizirani vrste tržišta karbon
kredita, tržišne jedinice, promet i cijene na regulisanim i dobrovoljnim karbon tržištima. Posebno
su analizirani promet i prodajne cijene za sektor šumarstva, kao i količine i prodajne cijene karbon
kredita po pojedinim tipovima projektnih aktivnosti u šumarstvu. Navedena su i predviđanja
budućeg razvoja karbon tržišta i kretanja prodajnih cijena karbon kredita, sa kratkim osvrtom na
budućnost karbon tržišta u svjetlu Pariskog sporazuma.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1625061C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.