POREĐENJE UTVRĐENE I NORMALNE DRVNE ZALIHE UŽE KATEGORIJE ŠUMA 1200 U REPUBLICI SRPSKOJ

Dalibor Nedimović

Апстракт


Analizom podataka za Užu kategoriju šuma 1200 iz 14 novijih šumskoprivrednih osnova cilj je bio da
se prikaže stanje zalihe ove kategorije šuma u vidu poređenja njenog utvrđenog stanja sa normalnim
stanjem koje je dobijeno po Matićevom uproštenom metodu, što je jedan od pokazatelja kontinuiteta
produkcije šuma u budućnosti. Rezultati su pokazali da u određenim slučajevima postoji
veliko odstupanje utvrđene u odnosu na normalnu zalihu, što je vjerovatno posljedica nepotpunog
izvršenja etata u prošlosti odnosno prevelikih sječa ukoliko postoji deficit zalihe. Međutim, moguće
je da je donekle na ovakve rezultate uticao i eventualni neprecizan proračun normalnog stanja, a
takođe i tačnost samih podataka sa terena. Struktura zalihe je uglavnom narušena, i to tako da je
zapremina slabijih debljinskih klasa preniska, odnosno kod jačih debljinskih klasa prevelika. Kao
jedno od potencijalnih rješenja za popravljanje stanja u budućnosti nameće se otvaranje neotvorenih
odnosno slabo otvorenih šumskih kompleksa, čime bi se smanjio pritisak na bolje otvorene
šumske ekosisteme.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1625087N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.