NECTRIA VRSTE U ŠUMAMA BUKVE NA PODRUČJU PRNJAVORA

Božana Lepir

Апстракт


Rasprostranjenje bukve, tehnička, privredna ali i opšte korisna važnost ove vrste drveta u šumama
Republike Srpske nameće potrebu kontinuiranog praćenja njenog zdravstvenog stanja. Posebno
velike štete u sastojinama bukve prouzrokuju Nectria vrste. Na području našeg istraživanja konstatovane
su sledeće vrste iz roda Nectria: Nectria coccinea (Pers. ex Fr.) Fries, Nectria ditissima Tul.,
Nectria galligena Bresad. Parazitne gljive iz roda Nectria zajedno sa insektom Cryptococcus fagisuga
Lind. izazivaju bolest pod nazivom „bolest kore bukve“. U većini slučajeva „bolest kore bukve“ je
uzročnik propadanja bukovih stabala.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1624041L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.