NATURA 2000 U BOSNI I HERCEGOVINI I ŠUMARSTVO

Aleksander Golob, Đorđije Milanović

Апстракт


U ovome radu predloženi su indikatori za procjenu stanja očuvanosti stanišnih tipova šuma koji su
uključeni u prijedlog mreže Natura 2000 za Bosnu i Hercegovinu. Takođe su na osnovu ekoloških karakteristika
predloženi indikatori prema kojim bi se moglo procjenjivati stanje očuvanosti vrsta Natura
2000 vezanih za šume. Predloženi indikatori obuhvaćaju vrstu drveća i ostalih biljnih vrsta, način obnove
šumskih sastojina, prisutnost mrtvog drveta i starog drveća, a u slučaju Natura 2000 šumskih vrsta i
prisutnost nezagađenih vodenih tijela i prilagođeni način šumskih radova. Prema vrijednostima indikatora
Natura 2000 šumski stanišni tipovi i vrste svrstani su u grupe u kojima bi se trebala dugoročno
osiguravati slična struktura šuma, odnosno u kojima bi se trebao provoditi sličan način gazdovanja.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1523135G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.