ANALIZA PLANOVA U ŠUMSKOPRIVREDNIM OSNOVAMA REPUBLIKE SRPSKE

Zoran Maunaga, Vojislav Dukić

Апстракт


Analiza planova gazdovanja šumama predstavlja četvrti rad i posljednji je dio ukupne analize kvaliteta
šumskoprivrednih osnova za šume u svojini Republike Srpske. Analizom su obuhvaćeni: plan sječa, plan
iskorišćavanja šuma, plan šumskouzgojnih radova, plan zaštite šuma i ekonomsko-finansijska analiza.
Težište razmatranja bilo je na ekonomski vrijednijim šumama. Pokazalo se da planovi imaju samo formalni
karakter i da nisu upotrebljivi u praksi. Rad je baziran na podacima iz devet šumskoprivrednih osnova.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1522059M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.