VELIČINA I VARIJABILITET DEBLJINSKOG PRIRASTA STABALA JELE NA PLANINI BORJA

Goran Jović, Vojislav Dukić, Branko Stajić, Danijela Petrović

Апстракт


Veličina i varijabilitet debljinskog prirasta stabala jele analiziran je za područje Borja planine, u čistim
sastojinama jele i u mješovitim sastojinama jele i bukve. Prosječna veličina tekućeg debljinskog prirasta
stabala jele u čistim sastojinama iznosi 2,62 mm, a u mješovitim sastojinama iznosi 2,40 mm. Varijabilnost
debljinskog prirasta, izražena koeficijentom varijacije, u čistim sastojinama je 63% a u mješovitim
sastojinama 75%, odnosno, kada je u pitanju debljinski prirast stabala, može se konstatovati da su homogenije
čiste sastojine. Sa opadanjem vitalnosti i biološkog položaja stabala značajno se smanjuje
debljinski prirast.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1929005J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.