JOURNAL OF ENGINEERING & PROCESSING MANAGEMENT

Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
Tiraž:300 kom
Časopis izlazi od 2009 godine (2x godišnje), a od 2011 god.-1x godišnje.

Свеска 6, Бр. 9 (2017): Journal EPM 9


Слика насловнице броја