ИДЕНТИФИКОВАТИ, ИСТРАЖИТИ, ВАЛОРИЗОВАТИ, ЗАШТИТИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ПРЕДАТИ НАСЉЕДНИЦИМА

Слободан Наградић

Апстракт


Пред читаоцима и осталим чиниоцима јавности наше политичке заје-днице је први број часописа „Културно насљеђе“. Из више разлога, од којих су неки познати само потписнику овог уводника – због тога ће неколике реченице у овом прологу бити написане у првом лицу једнине, што и није баш уобичајено у написима ове врсте, садржаја и намјене, a чему иначе ни овај аутор није баш склон – на ту чињеницу морамо рећи: коначно! Поводом појаве првог броја првенца периодике Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, сматрамо потребним читаоце, конзументе, кориснике, наречену јавност и, понајви-ше, садашње и будуће сараднике нашег гласила, упознати о чему се ради кад је ријеч о „Културном насљеђу“.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118009N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545