О ПРИРОДНИМ И КУЛТУРНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Станиша Тутњевић

Апстракт


Општина Дервента налази се на сјеверу Републике Српске односно Бо-сне и Херцеговине. У Републици Српској сусједне општине су јој Прња-вор, Добој, Модрича, Босански Брод и Србац, а на сјеверозападу ријеком Савом граничи се са Републиком Хрватском. Излазак на Саву, а тиме и на међународну границу Републике Српске и Босне и Херцеговине, не пред-ставља само географску чињеницу него овој општини даје и посебан гео-стратешки положај и значај који је имала и у ближој и у даљој прошлости. За раније периоде о томе нема неких поузданих података, али већ од сред-њег вијека срећемо историјске изворе који прецизно свједоче о значају гра-ничног статуса ових крајева. Тако, на примјер, постоје поуздани подаци да је управо на том мјесту гдје дервентска општина избија на Саву, код Ду-бочца, у турско доба постојала скела која „у другој половини XVI стољећа постаје врло фреквентна, као важан транзитни пут између Славоније и Бо-сне“1. Обезбјеђење пута према томе у једном тренутку доста несигурном прелазу из једне царевине у другу, видјећемо, биће повод за зачетак на-станка данашњег насеља Дервента, али је значај те комуникације био дале-ко већи са становишта које је она имала у повезивању различитих држав-них, културних и укупних цивилизацијских искустава и интереса два међу-собно задуго сучељена и најчешће супротстављена свијета. Тај гранични статус дервентске општине касније се остварује нешто интензивније преко подручја општине Босански Брод, посебно откад је изграђена жељезничка пруга Сарајево – Брод.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118017T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545