ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРНО ЗАОСТАЈАЊЕ

Драган Коковић, Душан Ристић

Апстракт


Свака традиција је моћно средиште кристализације, ку-мулације и стабилизације друштвеног искуства. Она задовољава одређене људске потребе и ту управо лежи најдубљи основ њене снаге и обавезнос-ти. Традиција прелази у традиционализам и утиче на културно заостаја-ње кад појединци почињу да налазе најпотпунију сигурност и безбедност у њој. Тад се најчешће заборавља да је традиција најбољи избор из исто-рије. Све то утиче на појаву отпора према иновацијама и продуктивном критичком мишљењу. У раду ће бити анализиран проблем проучавања традиције као деловања, мишљења и веровања који се најчешће тумачи статички. Традиција се тада замишља у једном блоку, као неко чврсто, круто и стабилно стање и најчешће се, по систему контраста, упоређује са модернизацијом и иновативним процесима.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118029K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545