ГРАДИТЕЉСКО НАСЉЕЂЕ ШИПОВА

Мирослав Малиновић

Апстракт


У ширем географском смислу, општина Шипово налази се на 440о
17’ сје-
верне географске ширине и на 170о
06’ источне географске дужине.
У ужем географском смислу Шипово се налази у југозападном дијелу
Републике Српске, укупне површине 510 км2, на којој живи око 11.000
становника.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118046M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545