УЛОГА МЕДИЈА У ОЧУВАЊУ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА

Бојана Карановић

Апстракт


Културно насљеђе представља јединствену културну вријед-ност народа, јер указује на друштвени али и цјелокупни образовни, култур-ни и цивилизацијски ниво развоја. У том смислу, једна од основних норм-ативних улога медија је преношење културне баштине са генерације на генерацију. Међутим, овај аспект друштвене функције медија озбиљно је доведен у питање у савременој медијској пракси, прије свега, као посљедица процеса глобализације. Кроз аналазу улоге медија у глобалном друштву, у овом раду осврнућемо се на процес глобализације и питање очувања културног идентитета народа у савременом друштву.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118065K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545