СКЕЛАНИ – ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА

Љубица Срдић

Апстракт


Античко насеље муниципалног ранга у Скеланима, на ли-
јевој обали Дрине, је у археолошким ископавањима 2008. те 2014, 2015. и
2016. године показало оправданост проглашења археолошким комплек-
сом од изузетног значаја. Због површине које насеље заузима, то пот-
врђују остаци грађевина различите намјене и покретни материјал, прона-
ђен у овим истраживања.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118073S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545