НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ ЖРТВАМА РАТА И ПОСЉЕРАТНИ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Уго Влаисављевић

Апстракт


”Ни на који начин”, устврдиће Албвакс [Halbwachs] у своме дјелу Колек-тивнo памћење, ”није индивидуално памћење, уколико се супротставља колективном памћењу, нужни и довољан услов повратка, призивања у свијест, обнове (rappel) и признавања, установљавања (reconnaissance) сје-ћања.”

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118091V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545