Четврта међународна конференција „Византијски споменици и свјетско насљеђе IV: Повеља за заштиту византијских споменика“

Милијана Окиљ

Апстракт


Четврта међународна конференција "Византијски споменици и свјетско на-сљеђе" је одржана од 30. новембра до 2. децембра у Солуну у Грчкој. Кон-ференцију је организовао Европски центар за византијске и поствизантиј-ске споменике (EKBMM – The European Centre for Byzantine and Post-Byza-ntine Monuments) под покровитељством Хеленског националног комитета за UNESCO, а одржана је у амфитеатру „Стефанос Драгумис“ Музеја ви-зантијске културе. То је уједно била водећа и завршна манифестација Евро-пске године културне баштине у Грчкој.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118171O

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545