ЗНАМЕНИТОСТИ САРАЈЕВА У НОВОМ КОНТЕКСТУ

Слободан Наградић

Апстракт


Полазимо од претпоставке да ће, можда, прва, спонтана реакција неупуће-них а добронамјерних читалаца и осталих „љубитеља“ литературе, на поја-ву књиге пред нама, бити садржана у питању формулисаном као: чему (и коме) још једна, нова књига о Сарајеву, кад их већ, до сад написаних, има толико много. И непрочитаних. Или, можда, недочитаних. Разумије се, пи-тање је сасвим легитимно и невино, као што је и свако друго питање невино, и оно потражује адекватан одговор. Овај осврт је покушај једног могућег одговора, тачније: прилог разумијевању питања због чега је (било) потребно и корисно публиковати још једну књигу о Сарајеву и његовој околини у прошлости, али и садашњости.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118176N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545