СТАРЕ ВОДЕНИЦЕ – КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ У НЕСТАЈАЊУ

Сњежана Глигорић

Апстракт


Публикација Јелене Муњић Воденице Шумадије је илустровани каталошки преглед старих воденица на подручју Шумадије, дијела подручја на којем крагујевачки Завод за заштиту споменика културе обавља своју дјелатност. У каталогу је представљено деветнаест воденица, датираних у 18. и 19. ви-јек, које, углавном, више нису у функцији. Њихов положај назначен је на малој географској карти простора, која се налази на почетку публикације, прије предговора. Фотографије сваке воденице попраћене су одговарају-ћим текстом, на српском и енглеском језику, који садржи основне податке о објекту: локацију, датовање, кратак опис, понеки додатни, релевантан по-датак из „живота“ воденице.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118183G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545