О ОДУМИРАЊУ СЕЛА

Горан Панић

Апстракт


Дјело „Лакташка жупа – прошлост и садашњост“ аутора Живка Вујића за-служује пажњу читалачке публике из више разлога. Ово је изврсна књига за демографе, географе, историчаре, статистичаре и све оне које интересује прошлост и садашњост овог прелијепог краја. Књиге ове тематике су врло ријетке и као такве су драгоцјене. Управо због припрема и теренског рада које захтијева писање једног оваквог дјела, аутори се ријетко одлучују да приступе том послу. Вриједност дјела је много драгоцјених података о ста-новништву и његовом развоју у простору и времену. За похвалу је ауто-рова прецизност и озбиљан методолошки приступ, који поприма обиљежја научног рада.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118184P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545