42. засједање Комитета за свјетску баштину

Милијана Окиљ

Апстракт


Комитет за свјетску баштину састаје се једном годишње, а састоји се од представника 21 државе потписнице Конвенције које се бирају на генерал-ним скупштинама Унеска. На својој првој сједници, која је одржана у Пари-зу 1977. године, Комитет је усвојио Пословник о раду.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118195O

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545