КОНТИНУИТЕТ И РЕЗУЛТАТИ

Сњежана Глигорић, Горан Панић

Апстракт


Дјеловање сваке службе заштите културног и природног насљеђа, шта год обухватало и како год се описивало, у основи је истраживање, заштита, конзервација и презентација. Сваки тај појам садржи низ активности, мањег или већег степена сложености, које се, најчешће, обављају континуирано, пошто свако заштићено добро (обично) захтијева редовно праћење стања, ревидирање и допуну истраживачких поступака, спровођење мјера (технич-ке) заштите, стручни надзор, итд. Међутим, када је ријеч о Републичком за-воду за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, поред тога што је једина служба заштите у Републици Српској надлежна за непокретна кул-турна добра и заштиту природних добара, Завод је и једина таква институ-ција у систему државне управе Републике Српске. То је неизбјежни додатни терет одговорности, који, за основну дјелатност заштите, често чини недо-статним расположиве кадровске и финансијске ресурсе. Осим тога, одлу-кама, политикама и другим актима потребно је пажљиво балансирати изме-ђу различитих сфера дјеловања, јер се друштвени и државни, као ни научни, или стручни интереси не морају поклапати.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118198P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545