Контакт часописа

Главни контакт

Јелица Предојевић Самарџић
Е-пошта: casopiskod@blic.net

Помоћни контакт

Жељка Грабеж Биуковић
Е-пошта: zkrsred@blic.net