SPECIFIČNOSTI METODA U NASTAVI LATINSKOG JEZIKA

Sanja Ljubišić

Апстракт


Ovaj rad pripada metodici nastave
latinskog jezika koja se razlikuje od metodike
drugih stranih jezika, jer latinski
jezik je specifičan po tome što nije u govornoj
upotrebi. To se posebno odnosi
na metode koje se koriste u nastavnom
procesu latinskog jezika. U radu su naglašene
prednosti i nedostaci svake pojedine
od navedenih metoda, kao i njihova
primjenljivost u učenju latinskog jezika.
Svaka pojedina metoda stavljena je u
vremenski okvir kad se koristila i način
kako se primjenljivala. Spomenuti su i
udžbenici latinskog jezika, način njihove
koncepcije za pojedine od navedenih
metoda. U radu su navedeni i osnovni
metodički principi kojima bi se trebalo
rukovoditi u nastavi latinskog jezika. Na
osnovu svega izvedeni su određeni zaključci
koja metoda je najprimjenljivija
u nastavi latinskog jezika.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1601115L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780

 

УПУТСТВО АУТОРИМА!