ISIDOR GRAORAC „PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA” Zavod za udžbenike i SAJNOS, Novi Sad, str. 697 KA „BOLJEM OD VASPITANJA”

Jovana Marojević

Апстракт


Knjiga Predškolska pedagogija, Isidora
Graorca objavljena je u oktobru
2017. godine, u izdanju Zavoda za udžbenike
i SAJNOS-a. Riječ je o obimnom
djelu od 697 stranica, čiji je sastavni dio
i CD sa izabranim predavanjima Aleksandre
Marjanović. Upravo ta činjenica,
između ostalih, čini ovu knjigu dragocjenom
stručnoj čitalačkoj publici, naročito
onoj mlađe generacije, koja nije
imala priliku da neposredno svjedoči
snagu i ljepotu pedagoške misli Marjanovićeve.
Svi tekstovi okupljeni u ovom
zborniku takođe pokazuju sličnu vrstu
pedagoškog ubjeđenja – i mada među
sobom raznorodni, ovdje ih objedinjuje
prije svega nastojanje priređivača i autora,
Isidora Graorca, da se učvrsti u sopstvenoj
pedagoškoj vjeri, te da i čitaoci-
ma vrati vjeru u mogućnosti vaspitanja
u 21. vijeku. Neobično je važno što se
upravo danas pojavljuje ovakva knjiga,
koja po svemu zauzima „posebno” mjesto
u stručnoj literaturi, a koje je sama
sebi izabrala – sve u njoj je na određeni
način alternativno – autori, teme koje
obrađuju, načini na koji im pristupaju,
ali je istovremeno sve od fundamenalne
naučne i opšte-ljudske važnosti.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1702111M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780

 

УПУТСТВО АУТОРИМА!