PROFESIONALNE KOMPETENCIJE NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE

Drago Branković, Dragana Popović

Апстракт


Profesionalne kompetencije nastavnika
sve češće se nalaze u fokusu interesovanja
savremenih pedagoga (pojmovna
određenja, strukturne komponente,
kriterijumi klasifikacije, profesionalne
kompetencije i profesionalni razvoj). I
pored teorijskog utemeljenja profesionalne
kompetencije nastavnika nedovoljno
su empirijski istraživane. U ovom
radu prezentovani su rezultati empirijskog
istraživanja samoprocjena razvijenosti
profesionalnih kompetencija nastavnika
razredne nastave. Utvrđivan je
ne samo opšti nivo razvijenosti profesionalnih
kompetencije već i nivoi razvijenosti
kompetencija u pojedinim područjima
(grupama): pedagoške, psihološke,
didaktičke i metodičke kompetencije.
Statistički su provjeravane i hipoteze o
povezanosti nivoa razvijenosti kompetencija
sa socio-pedagoškim obilježjima
nastavnika razredne nastave (pol, stručna
sprema, razred u kojem izvodi nastavni
proces, radno iskustvo).

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1801007B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780

 

УПУТСТВО АУТОРИМА!