НЕКЕ ДИЛЕМЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА И СТУДЕНАТА О ПИСАЊУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ СЛОВА

Невена Станисављевић

Апстракт


Овај рад претендује да прикаже у
којој мери је правилна употреба вели-
ког слова, као једна од базичних пра-
вописних области, развијена код уче-
ника завршне године средње школе и
студената струковне школе? Про-
дубљују ли се методичка знања и по-
бољшавају ли се методолошко-мето-
дичка умећа ученика и студената из
правописа српског језика у наставној
пракси? Колико простора у настав-
ним плановима и програмима заузи-
ма правопис? Одговоре на наведена
питања потражили смо у анализи
актуелне наставне праксе, знањима
ученика и студената, као и слабости-
ма образовног процеса.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1802083S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780