ZAGONETNE PRIČE I PITANJA U RADU SA PREDŠKOLSKOM DJECOM

Aleksandra Šindić, Nenad Suzić, Uroš Petrović, Ranko Rajović

Апстракт


Prilikom korištenja NTC programa
u radu sa predškolskom djecom najmanje
se primjenjuje
njegova treća faza.
Problem ovog empirijskog eksperimentalnog
istraživanja je testiranje primjene
zagonetnih pitanja i priča u vaspitno-
obrazovnom radu. Polazeći od saznanja
da su osnovni pokazatelji uspješnosti
realiziranja vaspitno-obrazovnog rada s
predškolcima njihova aktivnost, interesovanje
i pozitivna emocionalna klima,
na uzorku od 300 predškolaca banjalučkih
vrtića ispitivana je djelotvornost dvije
interaktivne aktivnosti: jedna čija su
osnova svakodnevna pitanja i druga čija
su osnova zagonetna pitanja. Izračunati
t-omjeri aritmetičkih sredina za različite
dječije emocije koje se nalaze u osnovi
motivacijskih procesa, za angažiranost
djece, za dužinu trajanja aktivnosti i pažnje
tokom NTC i za klasičnu aktivnost,
statistički su značajni u korist NTC aktivnosti
i ukazuju da ovaj sistem daje
značajno bolje rezultate nego klasično
realizovane aktivnosti na analognim sadržajima.
Odsustvo dosade i naglašena
pažnja djece prediktori su uspješnosti i
djelotvornosti zagonetnih pitanja, pokazala
je multipla regresija.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1501091S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780

 

УПУТСТВО АУТОРИМА!