Контакт часописа

Главни контакт

Витомир Старчевић
Е-пошта: vitomir.starcevic@fpe.unssa.rs.ba

Помоћни контакт

Вања Ђурић
Е-пошта: vanja.djuric@fpe.unssa.rs.ba