Часопис уређују

Уредници

  1. Горан Талијан, ЈУ НУБРС, Босна и Херцеговина
  2. Vanja Đurić