Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ BANKE NA DRUŠTVENIM MREŢAMA - PRIMER BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE Апстракт   PDF
Vera Zelenović, Milan Radović, Jelena Vitomir
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ BANKS ON SOCIAL NETWORKS - EXAMPLE OF THE BANKING SECTOR IN SERBIA Апстракт   PDF
Vera Zelenović, Milan Radović, Jelena Vitomir
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ COMPETECY OF BANK MANAGERS IN THE LIGHT OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF BANKING OPERATIONS Апстракт   PDF
Kristijan Ristić, Aleksandar Živković
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ ENVIRONMENTAL TAXES AS THE INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES Апстракт   PDF
Jadranka Đurović Todorović, Marina Đorđević, Milica Ristić
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ KOMPETENCIJE BANKARSKIH MENADŢERA U SVETLU DIGITALNE TRANSFORMACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA Апстракт   PDF
Kristijan Ristić, Aleksandar Živković
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ PRACTICAL APPLICATION OF INDICATORS OF THE ECONOMIC EVALUATION OF MINERAL RESERVES IN BUSINESS OPERATIONS OF THE MINERAL SECTORCOMPANIES Апстракт   PDF
Radule Tošović
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ SECURITIZATION AS AN ALTERNATIVE WAY OF MANAGING THE RISK OF CATASTROPHIC EVENTS Апстракт   PDF
Mirela Mitrašević
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN THE FUNCTION OF IMPROVEMENT OF LIQUIDITY OF BANKING SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Апстракт   PDF
Goran Mitrović, Živko Erceg
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ ULOGA CENTRALNE BANKE U FUNKCIJI POBOLJŠANJA LIKVIDNOSTI BANKARSKOG SEKTORA BIH Апстракт   PDF
Goran Mitrović, Živko Erceg
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ ЕКОЛОШКИ ПОРЕЗИ КАО ИНСТРУМЕНТ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ Апстракт   PDF
Јадранка Ђуровић Тодоровић, Марина Ђорђевић, Милица Ристић
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ ПОКАЗАТЕЉИ ЕКОНОМСКЕ ОЦЕНЕ МИНЕРАЛНИХ РЕЗЕРВИ У КОНТЕКСТУ ПРИМЕНЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА МИНЕРАЛНОГ СЕКТОРА Апстракт   PDF
Радуле Тошовић
 
Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА КАО АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИН УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА Апстракт   PDF
Мирела Митрашевић
 
1 - 12 од 12 ставке/и