ЕМПИРИЈСКИ ПРИСТУП ПЕДАГОШКИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Србислава Павлов

Апстракт


Овим радом ауторкa приказује истраживање које је имало за циљ да
испита ставове родитеља деце предшколског узраста о родитељским компетенцијама.
Узорак је чинило 105 родитеља деце предшколског узраста са територије општине Нови
Бечеј. Примењен је инструмент Упитник о доживљају родитељских компетенција, чији
део представља скалер Parentining Sense of Competence Scale (Gibaud-Wallston &
Wandersman, 1978). Испитаници су одговорили да се слажу са тврдњама „Бити родитељ
је награда само по себи”(61,90%), „Научио/ла сам да се проблеми везани за бригу о
детету лако решавају кад научите како ваши поступци утичу на дете” (60,95%), али и са
„Моји родитељи су били боље припремљени да буду добри родитељи него што сам ја“
(48,57%), „Понекад имам осећај да ништа не постижем“ (45,72%). Добијени резултати
указују да, иако су родитељи задовољни својом улогом, она их и оптерећује, те постоји
простор за унапређење компетенција чиме би се додатно оснажили.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1802086P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


  • Педагошки факултет, 76 300 Бијељина,
    Семберских ратара бб
  •  +387 55 415 400
  •  +387 55 250 233

 

За све додатне информације слободно нас контактирајте:

Untitled-2
ДР ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ
Главни и одговорни уредник
+387 65 111 111