ECONOMICS - ČASOPIS ZA INOVACIJSKA I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

ČASOPIS ZA INOVACIJSKA I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA
Izdavač: ''OIKOS INSTITUT'' d.o.o. Bijeljina
Časopis izlazi polugodišnje

Свеска 6, Бр. 2 (2018): ECONOMICS


Слика насловнице броја