Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS ANALIZA TRŽIŠTA RADA U REPUBLICI SRPSKOJ Апстракт   PDF
Dragan Petrović, Dijana Duronjić, Dragan Mandić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS EFEKTI PRIMJENE VAŠINGTONSKOG KONSENZUSA NA MAKROEKONOMSKU STABILNOST BiH Апстракт   PDF
Merim Kasumović, Dino Hadžialić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS EFIKASNIJE POSLOVANjE PREDUZEĆA UZ POMOĆ KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA Апстракт   PDF
Mirjana Tešić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS EKONOMSKA KRIZA I MAKROEKONOMSKI POLOŽAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Апстракт   PDF
Zoran Lukić, Dragan Petrović, Rankica Marelj
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS ELEKTRONSKA TRGOVINA Апстракт   PDF
Slavko Đerić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS EVROPSKA MONETARNA INTEGRACIJA KAO FAKTOR RAZVOJA EVROVALUTNOG TRŽIŠTA Апстракт   PDF
Predrag Ćurić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS FISCAL DECENTRALIZATION - WORLD EXPERIENCE AND OUR PRACTICE Апстракт   PDF
Aleksandar Stojanović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS GRANICE FENOMENA GLOBALIZACIJE Апстракт   PDF
Miladin Jovičić, Dejan Gračanin
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS HYPERCOMPETITION & FISCAL ATTRACTIVENESS Апстракт   PDF
Jean-François ROUGÉ, Borislav CHOPOV
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS ISTRAZIVAČKO-RAZVOJNA FUNKCIJA KAO OKOSNICA TEHNOLOŠKIH INOVACIJA Апстракт   PDF
Ognjen Zupur
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS METODE MJERENJA KAMATNOG RIZIKA U BANKAMA Апстракт   PDF
Boriša Stevanović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS MEĐUZAVISNOST STEPENA KORIŠTENJA KAPACITETA I OSTVARENE DOBITI U PREDUZEĆU Апстракт   PDF
Marko Šarčević
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS MJERENJE RIZIKA KREDITNOG PORTFOLIJA Апстракт   PDF
Slobodan Subotić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS MODEL OF CONSUMER BEHAVIOUR - FEMININE HYGIENE Апстракт   PDF
Tanja Rihtaršič, Matjaž Rihtaršič
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS NOMINALNA I REALNA KONVERGENCIJA KAO DETERMINANTE PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ MONETARNOJ UNIJI Апстракт   PDF
Merim Kasumović, Erna Heric
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS POSLOVNA INTELIGENCIJA Апстракт   PDF
Cvijetin Maletić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS PRISUTNOST KORPORATIVNIH KRIMINALNIH RADNJI NA GLOBALNOM NIVOU Апстракт   PDF
Svjetlana Vranješ
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS RIZICI OD BITNOG UTICAJA NA KREDITNI BONITET PREDUZEĆA Апстракт   PDF
Vitomir Starčević
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS SAVREMENI ASPEKTI ODNOSA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA Апстракт   PDF
Rodoljub Topić, Boris Spasojević
 
Свеска 4, Бр. 2 (2016): ECONOMICS STAVOVI TURISTA I LOKALNIH STEJKHOLDERA PREMA PONUDI I TRŽIŠNOJ POZICIJI TURISTIČKE DESTINACIJE BUDVA Апстракт   PDF
Ana Tripković Marković, Miško Rađenović, Anisa Murić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS THE GLOBAR WAR: THE EU’S APPLE TAX CASE Апстракт   PDF
Jean-François Rougé
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS TURISTIČKA VALORIZACIJA SAKRALNIH OBJEKATA U CRNOJ GORI Апстракт   PDF
Maria Popović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2013): ECONOMICS UTICAJ FISKALNE POLITIKE NA EKONOMSKE TOKOVE U BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Biljana Stanivuk
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS UTICAJ PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE NA SPOLJNU TRGOVINU I RAZVOJ NOVIH ČLANICA Апстракт   PDF
Milenko Krajišnik, Aleksandra Žutić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS UTICAJ TURIZMA NA ŽIVOTNU SREDINU Апстракт   PDF
Momir Lazarević
 
1 - 25 од 27 ставке/и 1 2 > >>