ПОЛИТЕИА

Оснивач и издавач: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци,
Часопис излази два пута годишње.

Свеска 6, Бр. 11 (2016): ПОЛИТЕИА


Слика насловнице броја