Контакт часописа

Главни контакт

Zdravko Zlokapa
Е-пошта: info@politeia.fpn.unibl.org

Помоћни контакт

Željko Budimir
Е-пошта: info@politeia.fpn.unibl.org