NOVA MEDIJSKA PARADIGMA: OD MEDIJACIJE DO MEDIJATIZACIJE DRUŠTVENOG KOMUNICIRANJA

Aleksandar Bogdanić

Апстракт


U radu se razmatraju promjene u prirodi i ulozi društvenog komuniciranja
na početku dvadesetprvog vijeka. Pored toga što je, pod uticajem globalizacije
i novih komunikacijskih tehnologija, i samo pretrpjelo najviše promjena, komuniciranje
je postalo jedan od ključnih činilaca sveukupnih društvenih promjena.
Posredovanost se naglašava kao pojava koja preovladava u svakodnevnom životu i
kao zajednička osobina gotovo svih oblika ljudskog komuniciranja, a detaljnije se
analiziraju pojedine osobine savremenog komuniciranja, novi mediji i kultura novih
„posrednika“. Novi mediji, poput interneta, mobilnog telefona, jutjuba i fejsbuka,
pored prirode posredništva, imaju i niz drugih odlika o kojima se raspravlja u radu.
Osobine kulture novih posrednika koje se, između ostalih, razmatraju u radu su konvergencija,
intertekstualnost, decentralizacija i dekontekstualizacija medija, sadržaja
ili korisnika, demokratizacija medija, komunikacijski redukcionizam, vladavina
vizuelne kulture, novi žanrovi, planetarna popularnost, lično masovno komuniciranje,
komercijalizacija privatnosti, hipersenzacionali-zam i drugi. Rad zaključuje da
novi mediji prožimaju sve pore društva i da su postali sastavni dio druš-tvene strukture
i zbog toga im se građani moraju prilagođavati. Mediji nisu više samo sredstvo
društvene interakcije, nego mjesto društvene interakcije. Drugim riječima, došlo je
do medijatizacije društva i lju-dskog komuniciranja.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1305011B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/