OД САВЕЗА ДО САВЕЗА

Душан Врућинић

Апстракт


Појавом елемената и фактора који суштински одређују „нове“ правце и
токове тренутних међународних односа у свијету, књига Повратак Савеза –
две деценије после чији је аутор Срећко Ђукић, један од најкомпетентнијих
српских стручњака који се бави проблематиком читавог евроазијског просто-
ра, свакако представља капитално дјело које нам осветљава једну нову Ру-
сију и уопштено читав постсовјетски простор, који се полако али сигурно за-
хваљујући процесима који се на њему одвијају а чији је покретач Русија, враћа
међу главне чиниоце међународне геополитичке сцене савременог свијета.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1407266V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/