RAZVOJ DRUŠTVA I RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Dragana Vilić

Апстракт


U radu se nastoji ukazati na neposrednu vezu između razvoja
ljudskog društva i napretka u ostvarenju i poštovanju ljudskih prava i
sloboda, kao i na brojne probleme koji stoje na putu za njihovo potpuno
ostvarenje. Društvo svojim karakteristikama treba da omogući slobodan
razvoj čovjeka, da zaštiti njegova prava, slobode i autonomiju. S druge
strane, pojedinac ima aktivnu ulogu u izgradnji društva čiju preoznatljivu
formu čine: ekonomska razvijenost, stalna demokratizacija društvenih
odnosa, razvijanje i širenje ljudskih prava i sloboda, postojanje pravne
države i sl. Stepenom poštovanja ljudskih prava i sloboda mjeri se nivo
dostignutog razvoja i karakteristike demokratije u jednom društvu. Osnovni
uzroci njihovog kršenja i zanemarivanja, kao i društvena klima i milje koji
tome doprinose su: dominacija jedne ideologije, kulturna zatvorenost,
ekonomska nerazvijenost i sl. Kao primjer ugroženih kategorija u pogledu
ostvarenja ljudskih prava mogu da se navedu: siromašni, žene, djeca,
imigranti, istopolono orijentisane osobe i sl. U radu se iznosi gledište Alena
Turena u pogledu razvoja ljudskog društva i, s njim u vezi, razvoja ljudskih
prava, koji je išao u pravcu transformacije prava od apstraktnih ka
konkretnim pravima, s posebnim osvrtom na kulturna prava.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1610209V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/