КУЛТУРА (НИ)ЈЕ ВАЖНА: КУЛТУРАЛИЗАМ КАО ДОМИНАНТНА САВРЕМЕНА ПАРАДИГМА

Душко Трнинић

Апстракт


Друштвени односи и уређење врло често се представљају
као зависни од доминантне културе и система вриједности који црпи
свој смисао из појединачне културе. Све је повезано са посебностима
културе и вриједносним системом доминантне културе. Друштво које
није етнички и културно хомогено биће нестабилно и стално
дестабилизовано унутрашњим сукобима. У таквом окружењу, када се
култура посматра као нова идеологија, долази до афирмације
културалистичких покрета (инсистирање на аутентичности и
непромјењивости властите културе), културног фундаментализма
(дискурс о постојању непремостивих културних препрека међу
различитим културама) и комунализма (затвореност у етничке
облике идентитета и залагање за моноетнички простор).
Културалисти посматрају културе као органске и затворене цјелине
које не могу да се промијене, напусте или одбаце. У тексту се посебан
нагласак ставља на главног заступника културалистичке теорије
Самјуела Хантингтона и на његову тезу о сукобу цивилизација, а
поводом двадесетогодишњице од објављивања истоимене књиге.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611055T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/