УНУТАРПАРТИЈСКА ДЕМОКРАТИЈА У СРПСКОЈ

Владе Симовић

Апстракт


Како су организоване релевантне политичке партије у
Српској и колики је степен њихове унутарстраначке демократије
истраживачко је питање на које покушава да одговори овај рад.
Користећи Сарторијево теоријско одређење о релевантним
политичким партијама закључујемо да у Српској, према актуелном
сазиву Народне скупштине из 2014. године, постоји шест релевантних
партија са сједиштем у овом ентитету (СНСД, СДС, ДНС, ПДП и
НДП). На бази теоријског критеријума Сузан Скаров, а то су
инклузија чланства, централизованост партија и њихова
институционализација, истражујемо степен унутарпартијске
демократије у Српској. Помоћу овог теоријског обрасца одредићемо
за сваку од анализираних странака којем типу унутарпартијске
демократије припада. Четворотипну типологију модела
унутарпартијске демократије (партије ниског нивоа демократије,
партије демократског централизма, индивидуалистичко-елитистички
тип партија и партије пуне демократије) позајмљујемо од Горана
Чулара како би у адекватну типолошку раван поставили истражени
степен унутарпартијске демократије у Српској. Досадашња
истраживања и политичка пракса показују да у партијама у Српској
постоји низак степен унутарпартијске демократије. Тако
постављени односи унутар партија неријетко су доводили до
унутрашњих раскола који су често дестабилизовали скупштинске
већине и политички систем у Српској. Партије са сједиштем у
Српској имају конкурентски однос унутар себе, а опозициони према
релевантним странкама са сједиштем у Федерацији Босне и
Херцеговине. Таква их позиција чини јединственим партијским блоком
у односу на бошњачки и хрватски блок партија из Федерације Босне и
Херцеговине. Тиме се у демократске процесе у странкама и изван њих
укључује и нова димензија на бази које се ствара политичко понашање
толеранције мањка унутарпартијске демократије у Српској, а то је
национално-ентитетска логика политичко-партијског дјеловања.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611095S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/