ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА И КУЛТУРНИ МОДЕЛИ ЈЕЗИЧКЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

Александра Савић

Апстракт


Аутор настоји приказати неке опште карактеристике
језичке политике, која, као изразито комплексна и хибридна, али ипак
призната лингвистичка дисциплина, може да се изучава једино са
сталном свијешћу о додиру језика са његовим окружењем. Tо значи да
се језик мора посматрати заједно са политичким, друштвеним и
културним контекстом у којем егзистира. Та веза је у овом раду
анализирана кроз дијахрони преглед развоја језичке политике на
европском тлу. Посебна пажња је посвећена расвјетљавању дилема
које прате ову дисциплину.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611119S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/