ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У ЈАВНОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Невенко Врањеш, Александар Врањеш

Апстракт


Управа све више постаје сервис грађана и привредних
субјеката те инструмент за задовољавање њихових потреба. Иако у
комуникацији управе са јавностима увијек постоји одређена „дозирана
неравноправност“, данас у свијету влада мишљење, да јавност, у
првом реду порески обвезници имају право да буду информисани о свим
активностима финансираних субјеката па тако и органа јавне, а
посебно државне управе. Транспарентност провођења управне
дјелатности је законом уређена категорија али и предмет реформских
захвата посебно на путу ка достизању модерне управе и европских
интеграција. Предмет рада су Односи с јавношћу у јавној управи
Републике Српске. У раду аутори разматрају теоријски значај односа
с јавношћу с посебним освртом на поступак законског приступа
информацијама у Републици Српској те тренутне организационе
капацитете комуницирања с јавностима у органима државне управе
Републике Српске.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611149V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/