ПРАВНА ЛИЧНОСТ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ

Матеј Савић

Апстракт


У овом раду аутор се бави питањима међународноправног
субјективитета међународних организација, тј. међународних јавних
организација које су формиране од стране држава. Посебан акценат
је стављен на општа одређења међународноправног субјективитета и
теоријске основе субјективитета међународних организација. Правна
природа, фактички статус и конститутивни елементи међународних
организација су детаљно обрађени, на основу чега је изведен закључак
да међународне организације представљају посебне правне личности у
међународноправном поретку, а које посједују способности да у своје
име преузимају права и обавезе у међународноправним односима, тј. у
међународном (јавном) праву.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611167S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/