СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Слободан Наградић

Апстракт


У раду се истражује положај националних мањина у двије
важне егзистенцијалне сфере као што су здравствена и социјална
заштита. Аутор критичкој анализи подвргава како саму семантику
појмова и синтагми здравствена заштита, а нарочито социјална
заштита, сматрајући да њихово непрецизно значење и употреба више
скривају него што откривају чињенице и релације на основу којих је
могуће детектовати и дескриптовати стварни положај националних
мањина у постдејтонском друштву Босне и Херцеговине, тако и
праксу имплементације норми из тих сфера која би требало да им
обезбиједи примјену права која су нормирана. Наравно, у посебном
фокусу његове пажње су припадници ромске националне мањине за
коју он тврди да је у најрањивијем положају, да су њени припадници,
за разлику од припадника свих осталих националних мањина у БиХ,
највише, тачније: једини, дискриминисани а-pro-pos заштите њихових
права у областима здравствене и социјалне заштите, за шта нису
одговорне само институције и службе које се баве давањем услуга у
наведеним подручјима живота. Методом анализе садржаја правних
(устави, закони, конвенције, повеље, резолуције, подзаконски акти и
сл.) и политичких (извјештаји, оцјене, анализе, стратегије, акциони
планови и др.) докумената, те анализом реалних животних садржаја,
процеса, односа и догађаја у овововременом б-х друштву, аутор је
дошао до социолошки релавантних увида о стварном друштвеном и
правно-политичком положају националних мањина у БиХ, стању и
кретањима у областима здравства и социјалне заштите и јасно
формулисао закључак да припадници колективитета
националномањинске детерминације, изузев Рома, ни по чему нису у
подређеном положају у односу на припаднике конститутивних народа
постдејтонске БиХ.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611189N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/